OfertaCennik


COWORKING

WIRTUALNE BIURO

 
 
Pakiety należy wykorzystać w okresie 1 miesiąca, tj. 30/31 dni kalendarzowych.
NIE ŁĄCZYMY PAKIETÓW!!!!!

SALE KONFERENCYJNE

Informacje dodatkowe:
- podane wyżej ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT,
- po godz. 17.00, do regularnej stawki godzinowej, doliczane jest 30 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu.

Wspólnie z zespołem osób posiadającymi bogate doświadczenia zawodowe w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz radców prawnych pragniemy zaproponować Państwu szeroki zakres usług obejmujących:

•    usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
•    doradztwo podatkowe (podatek VAT i podatki dochodowe);
•    doradztwo prawne (prawo gospodarcze, cywilne  i handlowe);
•    kompleksowe przeglądy spółek (usługi due diligence) pomagające potencjalnym inwestorom w decyzji o zakupie udziałów w tychże spółkach;
•     doradztwo przy wycenach i właściwym ujęciu w księgach  wszelkich instrumentów finansowych;
•    doradztwo przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych  grup kapitałowych o dowolnym stopniu złożoności (również wielonarodowych);
•    usługi zarządzania majątkiem (usługi private wealth management) dla osób zamożnych obejmujące: zarządzanie portfelami inwestycyjnymi , optymalizację podatkową i planowanie spadkowe;
•    usługi doradcze związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym;
•    usługi przy wyborze optymalnych struktur finansowania;
•    doradztwo przy wyborze optymalnych projektów inwestycyjnych;
•    doradztwo dotyczące optymalnych zabezpieczeń ryzyka kursowego dla przedsiębiorstw, osiągających większość przychodów w walutach obcych i ponoszących większość kosztów w złotych (bądź na odwrót).

Usługi dodatkowe:

Przesyłanie korespondencji poza pakietem do 20 szt. na adres wskazany na terenie RP – raz w miesiącu – 49 pln

Wysyłanie zleconej korespondencji tradycyjną pocztą na terenie:

do 5 listów jednorazowo: koszt znaczka pocztowego wg taryfy Poczty Polskiej + 29,90 pln (obejmuje usługę prowadzenia książki nadawczej dla przesyłek poleconych)

od 5 do 10 listów jednorazowo: koszt znaczka pocztowego wg taryfy Poczty Polskiej + 39,90 pln (obejmuje usługę prowadzenia książki nadawczej dla przesyłek poleconych)

od 10 do 30 listów jednorazowo: koszt znaczka pocztowego wg taryfy Poczty Polskiej + 49,90 pln (obejmuje usługę prowadzenia książki nadawczej dla przesyłek poleconych)

powyżej 30 listów jednorazowo: koszt znaczka pocztowego wg taryfy Poczty Polskiej + opłata ustalana indywidualnie

Odbiór zleconej korespondencji na poczcie – 60 zł

Przechowywanie przesyłek w biurze Worq powyżej 500 gr od 6 dnia roboczego: 5 pln za każdy dzień kalendarzowy

Usługa drukowania/kopiowania format A4 (cz-b) – 0,90 gr za stronę , 1,80 gr za wydruk dwustronny,

Usługa drukowania/kopiowania format A3 (cz-b) – 2,40 gr za stronę , 4,50 gr za wydruk dwustronny ,

Skanowanie poza pakietem 0,50 gr

Na Państwa indywidualne potrzeby jesteśmy gotowi stworzyć dopasowaną ofertę!

*wszystkie ceny na stronie są cenami netto